Talangprogrammet

Ett program på 3 månader hos Valtech med en kombination av både utbildning och praktik

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får inför en antagningsperiod.

Vem söker vi?

Vi söker duktiga dataingenjörer med ett stort digitalt intresse. Du ska ha gått en teknisk utbildning, minst tre år, på högskola eller universitet. Du kan söka programmet om du är helt klar eller har ditt exjobb kvar. Om du har ditt exjobb kvar är tanken att du gör det på Valtech efter programmets inledande utbildningsfas.

Hur går antagningen till?

Antagningsprocessen består av tre moment – två stycken caseuppgifter och en intervju. Caseuppgifterna handlar om grundläggande programmering och problemlösning. Uppgifterna liknar uppgifter som du har löst under din utbildning på universitetet. Du behöver därför inte förbereda dig på något särskilt sätt. Kom ihåg att det viktiga är hur du resonerar kring dina lösningar. Under intervjun kommer vi skapa oss en bild av dig och vad du vill framåt, samt hur det passar in på oss och din eventuella framtida roll på Valtech.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag för höstens program är måndag den 1 juni 2020, men skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt! Vi hanterar ansökningarna löpande och platserna brukar oftast vara fyllda innan sista ansökningsdag. Programmet börjar 7:e september 2020. Du ansöker genom att fylla i formuläret här.

Hur många kommer in?

Det viktigaste för oss är att hitta rätt talanger, inte exakt antal. Däremot finns det en begränsning i hur många vi kan ta emot samtidigt för att kunna erbjuda er som börjar en attraktiv utbildning. Normalt brukar vi ta in mellan 10 -12 personer per intag.

Vilket datum börjar utbildningen?

Nästa programstart är måndag den 7 september 2020.

Fler frågor

Om du har fler frågor, mejla gärna Linda Svedin, linda.svedin@valtech.se

Som talang blir du inte bara antagen till en utbildning, du blir också anställd på Valtech. Vi kommer att behandla dig som en av våra konsulter från din första dag.

Vi tror på våra medarbetare

För oss är det viktigt att hitta rätt personer med rätt intressen och driv. Duktiga personer attraheras av att arbeta i en miljö med andra duktiga personer. Det är vi tillsammans på Valtech som skapar vår kultur och därför är det just viktigt med rätt personer. Vi har en transparent och öppen organisation där du som medarbetare har möjlighet att påverka.

Kompetensutveckling

Vi på Valtech är stolta över och noggranna med att våra konsulter får möjlighet till samt tar initiativ till kompetensutveckling. Ökat kunskapsutbyte gör att vi alla kan utvecklas och lära av varandra och i förlängningen kunna leverera ännu bättre resultat till våra kunder.

Förmåner

På Valtech är vi rädda om våra medarbetare. Därför uppmuntrar vi till friskvård genom en generös friskvårdspeng som kan användas till en rad aktiviteter som du själv väljer. En del av pengen kan du sätta av till din pension.

Varje måndag bjuder företaget på frukost, på onsdagar är det fika och på fredagar givetvis fredagsöl.

Vartannat år åker hela företaget iväg på en konferensresa till något spännande ställe för att vi ska hinna prata om mer övergripande frågor och lära känna varandra bättre. Det har blivit resor med allt från bad i varma källor på Island till cykling i Italien. I början av sommaren inbjuds alla dessutom till sommarkonferens i Stockholm.

Sociala aktiviteter

Det finns många initiativrika människor på Valtech. Därför kan du hänga med på många roliga sociala aktiviteter om du vill. Varje måndagsmorgon har vi yoga tillsammans, det finns ett fotbollslag - Valtech United - och med jämna mellanrum arrangeras olika turneringar, spelkvällar etc.

En del av helheten - ett hållbart perspektiv

Vi jobbar löpande med miljö- och hållbarhetsfrågor, socialt ansvarstagande, jämställdhet och mångfald. Vi engagerar oss i dessa frågor för vi tror att det bidrar till ett positivt, attraktivt och utvecklande arbetsklimat och vi tror på individers och verksamheters kraft att påverka samhällsutvecklingen positivt.

På Valtech är corporate social responsibility inte bara fina ord. Det är i högsta grad handling. I allt vi gör håller vi ett vakande öga på hur det påverkar individ, företag och samhället i stort. Det handlar om allt från maten vi äter till tjänsterna vi producerar. Vi jobbar aktivt för att minimera vår negativa påverkan på naturen och samhället – men också för att maximera den positiva.

Därför prioriterar vi kravmärkt och säsongsanpassat. Därför väljer vi cykel före taxi. Och därför bjuder vi in mellanstadietjejer till oss för att upptäcka framtidsyrket programmerare. Kort sagt: Vi vill vara ett bra företag att jobba både med och för. Någonstans på vägen hoppas vi på att knuffa fler i samma riktning.

Valtechs talangprogram är en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta med digitala lösningar. Vi erbjuder ett intensivt utbildningsprogram som ger dig en gedigen grund att stå på, samtidigt som du blir anställd hos oss.

Fokus på teknik

Under den första perioden av programmet, ca 3 månader, får våra talanger 100% utbildning. Tempot är högt, men det är för att vi vill hinna ge våra talanger en så bra grund som möjligt.

Här är några exempel på vad vi går igenom: • .Net Framework • Visual studio IDE • C# • Genomlysning av gamla ramverk • MVC (model view controller) • JavaScript • React • Node.js • GIT • TDD/BDD (testdriven utveckling resp beteendedriven utveckling) • Powershell • Byggservrar (Jenkins, TeamCity) • CSS • JQuery • DevOps

Projektarbete

Utbildningen sker genom labbar, föreläsningar och projektarbete. Det största momentet är projektarbetet, där talangerna får arbeta med ett riktigt projekt, med beställare, stödresurser i form av strateger och designkompetenser från övriga Valtech. Projektet bedrivs parallellt med annan utbildning under hela den första perioden.

Inblick i andra kompetensområden

Under programmet får våra talanger även möjlighet att lära känna olika roller och områden inom Valtech. Detta sker oftast genom lunchföreläsningar om design, användbarhet och agila metoder, eller om livet som konsult.

Brygga mellan studier och arbetsliv

Förutom att ge våra talanger gedigna kunskaper är talangprogrammet också en bra brygga mellan studier och arbetsliv. Under utbildningen går du från labbuppgifter till kod som finns ”på riktigt”. Du hinner också gå igenom ett projekts alla faser innan det är dags att möta din första kund samtidigt som du är anställd och har full lön.

Utlandsresan

Sista veckan av talangprogrammet tillbringar vi alltid utomlands. Syftet med resan är att ge utbildning inom ett fokuserat område samt att se mer av Valtechs globala verksamhet. Hittills har vi bl.a. besökt våra kontor i Paris, London, Köpenhamn och Eindhoven.

Exjobbet

När utbildningsperioden är över, efter 3 månader, så kommer de som har exjobbet kvar att börja exjobba, medan de som är helt klara går ut i praktik i ett befintligt Valtech-projekt. Det går alldeles utmärkt att göra sitt exjobb hos oss. Vi hjälper till med att hitta spännande områden och frågeformuleringar samt bistår med handledare. På Valtech ser vi till att skräddarsy exjobb utifrån ens egna intressen.

Nedan exempel på några av de många exjobb våra talanger gjort på Valtech genom åren:

 • Shopping för emotion - Evaluating the usefulness of emotion recognition data from a retail perspective.

 • Indoor navigation and personal tracking system using Bluetooth Low Energy Beacons.

 • Comparing modifiability of React Native and two native codebasis.

 • Användargränssnitt för participativ interaktion med en multitouch-skärm.

 • Why go headless - a comparative study between traditional CMS and the emerging headless trend.

 • Reducing regression testing feedback cycle times through improved testing techniques.

Du kan börja Talangprogrammet om du har ditt exjobb kvar eller är helt klar.

Hur funkar det?

Programmets startdatum är anpassade efter terminsstarterna hos våra universitet i Sverige. Så oavsett om du börjar på våren eller höstens program så kommer du kunna göra ditt exjobb hos oss efter programmets första utbildningsfas.

Utbildningsfasen är 2,5 månad lång och under den tiden har du möjlighet att intressera dig för något område hos oss på Valtech. Vi hjälper till med att hitta spännande områden och frågeformuleringar samt bistår med handledare som även hjälper dig att skriva ansökan till ditt universitet.

På Valtech ser vi alltid till att skräddarsy exjobb utifrån dina egna intressen.

Nedan exempel på några av de många exjobb våra talanger gjort på Valtech genom åren:

 • Shopping för emotion - Evaluating the usefulness of emotion recognition data from a retail perspective.

 • Indoor navigation and personal tracking system using Bluetooth Low Energy Beacons.

 • Comparing modifiability of React Native and two native codebasis.

 • Användargränssnitt för participativ interaktion med en multitouch-skärm.

 • Why go headless - a comparative study between traditional CMS and the emerging headless trend.

 • Reducing regression testing feedback cycle times through improved testing techniques.